CaixaForum Lleida

La imatge del CaixaForum Lleida és un passadís que comunica dues sales obscures, una en primer pla i l’altra en darrer terme. Es tracta de l’espai expositiu de la planta -1 (soterrani) del mateix centre. Al passadís, que ascendeix vers la sala del fons, hi ha les portes d’un ascensor, una entrada de llum natural al sostre i un parell  de focus que es projecten sobre la paret de la dreta tot dibuixant l’ombra de les veles d’un vaixell. Sí, l’ombra és la silueta de la maqueta d’un vaixell. Es va fotografiar en un dels controls dels passadissos d’entrada de Quatre Camins  anomenats entrereixats. El terra del passadís està rivetat per uns angles metàl·lics que serveixen per subjectar-hi els llits de les habitacions dels interns del Centre de Salut Mental de Sant Joan de Déu i que aquí s’han muntat en els extrems del marbre, fixant-lo a les parets de la sala d’exposició.


Imatges de documentació incloses al fotomuntatge.


Vista del fotomuntage al vestíbul del CaixaForum Lleida.

 

- ENG -

The image at CaixaForum Lleida is a corridor connecting two dark rooms, one in the foreground and the other in the back. This is the exhibition space in floor -1 of the centre. The corridor leading to the room in the background contains the doors of a lift, an opening of natural light in the ceiling and a couple of spotlights projecting against the right side wall and drawing the shadow of the sails of a boat. The shadow is indeed the silhouette of a ship’s scale model taken in one of the controls of Quatre Camins prison’s entrance corridors. The corridor’s floor is bound by metallic angles used to hold the beds of patients at Centre de Salut Mental de Sant Joan de Déu, here used to join the marble into the exhibiting room’s walls.

 

- ESP -

La imagen del CaixaForum Lleida es un pasillo que comunica dos salas oscuras, una en primer plano y la otra en último término. Se trata del espacio expositivo de la planta -1 (subterráneo) del mismo centro. En el pasillo, que asciende hacia la sala del fondo, hay las puertas de un ascensor, una entrada de luz natural en el techo y un par de focos que se proyectan sobre la pared de la derecha, a la vez que dibujan la sombra de las velas de un barco. Sí, la sombra es la silueta de la maqueta de un barco. Se fotografió en uno de los controles de los pasillos de entrada de Quatre Camins. El suelo del pasillo está ribeteado por unos ángulos metálicos que sirven para sujetar las camas de las habitaciones de los internos del Centro de Salud Mental de Sant Joan de Déu y que aquí se han montado en los extremos del mármol, fijándolo a las paredes de la sala de exposición.