Museu capitalista i hipermnèsia

Justament perquè fixen i recorden “a dins” allò que la gent no viu “a fora”, l’eclosió dels museus a les societats industrials s’explicaria –diu Gerard Horta, professor d’Antropologia Social de la UB– com a formalització memorial i excesiva d’aquest buit.

El museu capitalista o la mercantilització hipermnèsica de la destrucció.
Gerard Horta (Universitat de Barcelona)

-
Text

 

- ENG -

The capitalist museum, or the hyper-amnesic commodification of destruction.
Precisely because they set and memorialise “inside” that which people don’t live “outside”, the emergence of museums within industrialised societies can be explained, according to Gerard Horta, professor of Social Anthropology of the University of Barcelona, as an excessive and memorialistic fomalisation of this gap.

 

- ESP -

El museo capitalista o la mercantilización hipermnésica de la destrucción.
Justamente porque fijan y recuerdan “adentro” aquello que la gente no vive “afuera”, la eclosión de los museos en las sociedades industriales se explicaría –dice Gerard Horta, profesor de Antropología Social de la Universitat de Barcelona– como formalización memorial y excesiva de este vacío.