El Rec Comtal: Una arqueologia social de Barcelona

L′antic Rec Comtal és una infraestructura hidràulica que proveïa d’ aigua a la ciutat de Barcelona. L’ origen de Rec es difícil d’identificar, ja que es sobreposen obres de diferents períodes. Durant els últims dos segles, degut a la urbanització accelerada de Barcelona, el Rec ha anat desapareixent d sota l’ entramat de les conduccions d’ aigua i el clavegueram de la metròpolis. Tanmateix es pot dir que es una de les infraestructures humanes que més petja ha deixat en la memòria i el patrimoni col·lectiu dels barcelonins.