El Rec Comtal: Una arqueologia social de Barcelona

L′antic Rec Comtal és una infraestructura hidràulica que proveïa d’aigua a la ciutat de Barcelona. L’ origen de Rec es difícil d’identificar, ja que es sobreposen obres de diferents períodes. Durant els últims dos segles, degut a la urbanització accelerada de Barcelona, el Rec ha anat desapareixent de sota l’ entramat de les conduccions d’ aigua i el clavegueram de la metròpolis. Tanmateix es pot dir que es una de les infraestructures humanes que més petja ha deixat en la memòria i el patrimoni col·lectiu dels barcelonins.

En aquest capítol, presentem el primer tram del Rec, des de la Casa de la Mina de Montcada fins a l´hort de la Ponderosa. L’audiovisual intercala tres de les entrevistes filmades durant el 2016 (les d’Enrich H. March, Tania Galán i Ignasi Mangue) imatges d’arxiu i noves gravacions realitzades als barris de Can Sant Joan i Vallbona. Aquesta part del documental EL Rec Comtal: Una arqueologia social de Barcelona coneixem al darrer pagès de Barcelona, Juan Ortuño.