Sin roce no hay cultura

LIMEN3, ha comptat amb María Romero García, Andrea Corachán Camús i l’associació Genera per a realitzar l’audiovisual que va mostrar-se a les Jornades Feministes “Aliances Feministes i Treball Sexual”. Sin roce no hay cultura va ser presentat públicament al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el dia 16 de desembre i és el resultat de diverses trobades amb membres d’algunes entitats entre les que es troben l’Assemblea d’Activistes Pro-drets sobre el Treball Sexual a Catalunya, Calala Fons de Dones i el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials de la Universitat de Barcelona.

-
La peça s’ha fet en el marc del programa d’activitats LIMEN3. ASSEMBLANT PÚBLIC(S), un procés d’aprenentatge col.laboratiu, projectat en les interseccions de l’estudi de les ciències socials crítiques, la iniciativa col·lectiva de caire reivindicatiu i la producció d’arts visuals, que ha estat intens i difícil. La frase, “Sin roce no hay cultura” l’hem espigolat d’entre els tuits que referien l’article “Digui mediació” (A. Sánchez de Serdio, Nativa [en línea], 2015) i ens serveix per nomenar les experiències esdevingudes al llarg de la feina. A la vegada, ens permet vincular el projecte a d’altres temptatives que tracten d’interceptar el domini d’una determinada manera d’entendre la cultura -inscrita en l’excelència, la institucionalitat o l’èxit social, comercial i mediàtic- mentre treballem per recrear-la des d’una perspectiva mundana i de totes.
-
En el curt es recullen retrats fotogràfics que hem fet a diverses persones amb antifaç, un dels objectes distintius del col.lectiu organitzat de treballadores sexuals en els seus actes de manifestació pública a Barcelona, i també algunes de les vivències relatades per les assistents a la trobada “Aproximacions al treball sexual. Imaginant vincles feministes” que va fer-se a l’espai La Electrodomèstica, l’octubre passat. La proposta recerca entorn algunes de les identitats establertes en els nostre imaginari sobre la feina, la sexualitat, les cures o la política; categories com “professional”, “client/a”, “becari/a”, “activista”, “cuidador/a”, “prostituta”, “pare/mare”,”company/a”, “treballador/a”… que sovint funcionen en àmbits parcelats del nostre dia a dia i situa el cos, els afectes i la dimensió conflictiva de qualsevol posada en comú, com elements claus en l’actual redefinició, des d’altres polítiques, d’allò públic i de les pràctiques culturals que hi van associades.


Fitxa tècnica
Projecció audiovisual (vídeo 1920 x 1080 px., 1’56”) com a material de facilitació i difussió per internet.
Artistes visuals: María Romero García i Andrea Corachán Camús
Converses i trobades fotogràfiques amb: Paula Vip, Agnès Villamor, Clarisa Velochi, Erika Trejo, Patsili Toledo, Slavina, Raquel Sánchez García, María Palomares Arenas, María Romero García, Livia Motterle, Agnès Moya Gállego, Paula Ezquerra, Andrea Corachán Camús, Hari Camús Fueyo i Carina Anguis.
Postproducció de so: Juan Pedro Espino
Fotografia:  Andrea Resmini

- ESP -

La pieza audiovisual Sin roce no hay cultura ha sido ideada por María Romero García y Andrea Corachán Camús con la colaboración de la asociación Genera.  En su realización han participado miembros de diversas entidades –  Asamblea de Activistas Pro-derechos sobre Trabajo Sexual, Calala. Fondo de Mujeres y  GRECS entre otras- y fue mostrada públicamente durante las Jornadas “Alianzas Feministas y Trabajo Sexual”, en el Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona el 16 de Diciembre de 2015.
-
El audiovisual se ha hecho en el marco del programa de actividades LIMEN3. ENSAMBLANDO PÚBLICO(S), un proceso de aprendizaje colaborativo proyectado en las intersecciones de las ciencias sociales crítica, la iniciativa colectiva reivindicativa y la producción de artes visuales que ha sido intenso y difícil.  La frase, “Sin roce no hay cultura”, que da título a la propuesta videográfico la hemos espigado entre los tuits que referían al artículo “Diga mediación” (A. Sánchez de Serdio, Nativa [en línea], 2015)  y nos sirve para dar nombre a las experiencias vividas a lo largo del trabajo.  A la vez, nos permite vincular el proyecto con otras tentativas que tratan de interceptar el dominio de una determinada manera de entender la cultura -inscrita en la excelencia, la institucionalidad o el éxito social, comercial y mediático- mientras trabajamos en recrearla desde una perspectiva mundana y de todas.
-
En el corto se recogen retratos fotográficos que hemos hecho a diversas personas con antifaz, uno de los objetos distintivos del colectivo organizado de trabajadoras sexuales en sus actos de manifestación pública en Barcelona y también algunas vivencias relatadas por las asistentes al encuentro “Aproximaciones al trabajo sexual. Imaginar vínculos  que se hizo en La Electrodoméstica, el octubre pasado. La propuesta investiga algunas identidades establecidas en nuestro imaginario sobre el trabajo, la sexualidad, las curas o la política; categorías como “professional”, “client/a”, “becario/a”, “activista”, “cuidador/a”, “prostituta”,”padre/madre”, “compañero/compañera”, “trabajador/a”… que a menudo funcionan en ámbitos parcelados de nuestro día a día y sitúa el cuerpo, los afectos y la dimensión conflictiva de cualquier puesta en común como elementos claves en la actual redefinición, des de otras políticas, de lo público y de las prácticas culturales que van asociadas.
-
Ficha técnica
Projección audiovisual (vídeo 1920 x 1080 px., 1’56”) com a material de facilitación i difusión por internet.
Artistas visuales: María Romero García i Andrea Corachán Camús
Conversaciones y encuentros fotográficos con: Paula Vip, Agnès Villamor, Clarisa Velochi, Erika Trejo, Patsili Toledo, Slavina, Raquel Sánchez García, María Palomares Arenas, María Romero García, Livia Motterle, Agnès Moya Gállego, Paula Ezquerra, Andrea Corachán Camús, Hari Camús Fueyo y Carina Anguis.
Posproducción de sonido: Juan Pedro Espino
Fotografía:  Andrea Resmini