El 99% teixint-se en les ombres

El cicle de tallers de la tercera edició de LIMEN es va inaugurar a Oxford, l’11 d’octubre, amb una proposta dialògica d’Andrea Corachán Camús dinamitzada per Suzanne Daliwal. La trobada feia part de les jornades sobre justícia immobiliària The House of the Commons, i va consistir en un taller visual i de debat a partir d’una imatge fixa de l’obra de Juan del Junco ¿Quién sí y quién no? (2011). Durant la sessió es van abordar qüestions relatives a la participació a les jornades, i al grau d’inclusió viscuda pels diferents col·lectius i persones presents. També s’hi van pensar les prioritats que calia establir per impulsar un moviment local en defensa de l’accés a l’habitatge.


- ENG -

The 99% taking shape in the shadows (I). The series of workshops of LIMEN’s third activities programme got off to its start in Oxford, beginning October 11th, 2014, with a dialogical proposal directed by Andrea Corachán Camús and facilitated by Suzanne Dhaliwal. The session was part of The House of the Commons, an event focused on exploring solutions to the housing crisis, and it consisted of a visual workshop on the image of the work of art Who does and who doesn’t? (J.Junco, 2001) and a debate. The discussion tackled aspects of participation in the gathering and the levels of inclusion of the different collectives and people in the space. The priorities in strengthening a local movement claiming for housing justice were also discussed.

- ESP -

El 99% tejiéndose en las sombras (I). El ciclo de talleres de la tercera edición de LIMEN se inauguró en Oxford, el pasado 11 de octubre, con una propuesta dialógica de Andrea Corachán Camús dinamizada por Suzanne Daliwal. El encuentro formaba parte de las jornadas sobre justicia inmobiliaria The House of the Commons, y consistió en un taller visual y de debate a partir de una imagen fija de la obra de Juan del Junco ¿Quién sí y quién no? (2011). Durante la sesión se abordaron cuestiones relativas a la participación en las jornadas, y al grado de inclusión vivido por los diferentes colectivos y personas presentes. También se pensó en las prioridades que cabía establecer para impulsar un movimiento local en defensa del acceso a la vivienda.