ACVic Centre d’Arts Contemporànies

El fotomuntatge d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies ens mostra el que hi ha rere la paret metàl·lica on està penjada la imatge. Aquesta paret divideix el vestíbul i l’espai d’exposició del centre: l’aparador de vidre que dóna el carrer, un banc en forma de prisma blanc, la porta secundària al fons del passadís… A la part dreta de la imatge, la paret principal d’exhibició de l’espai expositiu que quedava retratada en la fotografia original ha estat substituïda per una altra vitrina on, ara, s’hi reflecteix l’exterior. La vitrina fotomuntada és una obertura que comunica l’espai exclusiu per a professionals de la planta de psiquiatria de l’Hospital Clínic i l’habitació dedicada als interns amb malalties físiques als quals s’ha de fer un seguiment continu. A l’interior s’hi veu una paret blanca per la qual la humitat puja des del terra tot menjant-se la pintura. En tota la imatge s’hi superposen una sèrie de punts circulars que creen una retícula, els cargols de la paret metàl·lica en la qual hi ha penjat el fotomuntatge. Com que la imatge està impresa sobre lona translúcida, entre els cargols de la paret i els representats al fotomuntatge es crea un joc de desdoblament visual.


Imatge de documentació inclosa al fotomuntatge.


Vista del fotomuntage al vestíbul d’ACVIC.

 

- ENG -

The photomontage at ACVic Centre d’Arts Contemporànies shows us what is behind the metallic wall where the image hangs. This wall divides the entrance hall and the exhibiting space of the centre: the glass cabinet facing the street, a bench with a white prism shape, the secondary door at the end of the corridor… On the right hand side of the image, the main exhibiting wall of the space on the picture is substituted by another glass cabinet where one can now see the outside of the space. The photo-montage glass cabinet is an opening that connects the private space for professionals of Hospital Clínic’s psychiatric section and the room for patients with physical illnesses in need of extensive monitoring. Inside, one can see a white wall with damp crawling up and ruining the paint. A series of circular dots are superimposed throughout the image therefore creating a grid, the ringlets in the metallic wall over which the photomontage hangs. As the image is printed over a translucent canvas, the ringlets in the wall and those represented in the image create a splitting visual effect.

 

- ESP -

El fotomontaje de ACVic Centre d’Arts Contemporànies nos muestra lo que hay tras la pared metálica donde está colgada la imagen. Esta pared divide el vestíbulo y el espacio de exposición del centro: el aparador de vidrio que da a la calle, un banco con forma de prisma blanco, la puerta secundaria al fondo del pasillo… En la parte derecha de la imagen, la pared principal de exhibición del espacio expositivo que quedaba retratada en la fotografía original ha sido sustituida por otra vitrina donde se refleja ahora el exterior. La vitrina fotomontada es una abertura que comunica el espacio exclusivo para profesionales de la planta de psiquiatría del Hospital Clínic y la habitación dedicada a los internos con enfermedades físicas a los cuales se les tiene que hacer un seguimiento continuo. En el interior se ve una pared blanca por la cual sube la humedad desde el suelo, comiéndose la pintura. En toda la imagen se superponen una serie de puntos circulares que crean una retícula, los tornillos de la pared metálica de donde cuelga el fotomontaje. Puesto que la imagen está impresa sobre lona traslúcida, entre los tornillos de la pared y los representados en el fotomontaje se crea un juego de desdoblamiento visual.