CaixaForum Palma

En el cas de la imatge del CaixaForum Palma el fotomuntatge s’ha encetat sobre una fotografia del replà de l’escala del museu on hi ha una falsa porta rematada per una motllura modernista que s’ha numerat amb una placa, com succeeix a les cel·les, les habitacions d’hospitals o les sales de vetlla i també a les sales d’exposicions. A la paret lateral de l’escala s’hi ha incorporat una sèrie de llums de senyalització rectangulars que permeten insinuar la il·lusió que les escales continuen a través de la falsa porta. D’altra banda, a la paret que ocupa més part del fotomuntatge, s’hi ha incrustat la imatge d’uns fulletons d’exposició dels CaixaForum que, pel color i la transparència amb què estant treballats, semblarien una pintura sobre el mur i que tenen estampats diferents esquemes del cos humà a les portades. Aquests dibuixos del cos els vam fotografiar a una de les sales de thanatos del Tanatori de Les Corts.


Imatge de documentació inclosa al fotomuntatge.


Vista del fotomuntage al vestíbul del CaixaForum Palma.

 

- ENG -

Concerning the image at CaixaForum Palma, the photo-montage starts with a photograph of the museum’s steps landing, where a false door with a modernist moulding is found. The door has been numbered with a plaque as it would be the case in hospitals or waiting rooms as well as exhibition rooms. A series of rectangular signalling lights have been installed on the adjacent wall allowing for the illusion that the stairs continue after the false door. Images of CaixaForum’s flyers have been embedded on the wall that takes most of the photo-montage, their colour and transparencies giving the impression of a painting on the wall. The flyers contain images of sketches of the human body taken from photographs of drawings in one of the rooms of Les Corts morgue.

 

- ESP -

En el caso de la imagen del CaixaForum Palma, el fotomontaje se inicia sobre una fotografía del rellano de la escalera del museo donde hay una puerta falsa rematada por una moldura modernista que se ha numerado con un placa, como sucede en las celdas, las habitaciones de hospital o las salas de de velatorio, así como en las salas de exposiciones. En la parte lateral de la escalera se ha incorporado una serie de luces de señalización rectangulares que permiten insinuar la ilusión de que las escaleras continúan a través de la puerta falsa. Por otra parte, en la pared que ocupa más superficie del fotomontaje se ha incrustado la imagen de unos folletines de exposición de los CaixaForum que, debido al color y la transparencia con las que están trabajados, parecerían una pintura sobre el muro, y que tienen estampados diferentes esquemas del cuerpo humano en la portada. Estos dibujos del cuerpo los fotografiamos en una de las salas de thanatos del Tanatorio de Les Corts.